VILLKOR

PRIVACY & SAFETY

Villkor för Jeez tjänster
 
1.    Godkända Villkor
    Hos oss kommer ni kunna köpa smycken som vi i andra eller tredje part marknadsför.
Ni är varmt välkomna att läsa igenom användarvillkoren innan ni köper eller anställer 
oss eftersom därefter är ni bundna i avtal med dessa godkända villkor. Vi kan när som 
helst ändra dessa och uppdatera hemsidan därför är det bra att regelbundet läsa 
igenom dem. Här finner ni både våra regler och anvisningar för hemsidan ni kan ta del 
av när ni vill.
Åldersgräns för att göra ett köp eller avtal är 18 år gammal eller under myndiga åldern 
i det landet du bor i. En förälder kan även maila oss eller göra köpet åt den 
minderåriga.
 
 
2.    Pris
    Alla våra priser inkluderar moms och andra kostnader.
    Vi har fasta priser utan bindningstider och butiken kan när som helst avregistrera sig.    Vi vill ge butiker möjligheten att synas världen över här på internet och därför har vi 
valt ut speciellt kristna smycken att marknadsföra i just butikens priser. Alltså köper 
vi inte smyckena eller tillägger något utan endast förmedlar världen över om 
existensen. På hemsidan ansvarar vi inte för priset eller fel skrivet pris utan det gör 
butikerna var för sig men vi kommer naturligtvis meddela fel innan beställningen 
slutförs.
 
 
3.    Frakt
    Butikerna ansvarar för att det står rätt fraktkostnad för kunden då vi enbart förmedlar 
detta på hemsidan. Därför ansvarar vi inte för om butikerna ändrar priset på artikeln 
eller momsen utan ser till att rätta till informationen vid fel eller ändring.
 
 
4.    Betalning
    Eftersom vi endast förmedlar artiklarna står vi inte för betalningen utan det gör 
butikerna var för sig.  Detta gäller även återbetalningar. 
 
 
5.    Lagstadgad Ångerrätt
    I Sverige har man alltid rätt till 14 dagar ångerrätt vid långdistans köp och det ska 
gälla här hos oss också men det sköts av butiken själv. De 14 dagarna gäller 
från den dagen du har tagit emot smycket.
 
6.    Reklamation
    Eftersom Jeez inte är en butik utan bara en kontakttjänst, erhåller vi inget ansvar för 
reklamation. Detta sköter varje butik för sig själv.
 
7.    Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Jeez behåller sig samtliga rättigheter. 
Det innebär att all användning av www.jeez.se eller dess innehåll som utgör ett 
nyttjande kräver föregående skriftligt tillstånd av Jeez. Det föregående ska inte 
gälla för nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, 
administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp produkter. 
Denna begränsning innefattar, varumärken, hemsida, företagsnamn, text, bilder, 
foton, och grafiska designinslag.
 
8.    Integritetsskydd
 
    Här på Jeez ser vi till att uppgifter och all registrering inte delas med en tredje part 
som inte är anhörig i ärendet. Däremot har vi ett ansvar att registrera alla köp och 
kontaktuppgifter som delas med oss för ett köp eller avtal till tiden upphör eller 
kunden begär detta. Mer hittar ni i vår integritetspolicy.